HTML> Starší updaty

Dřívější updaty

UPDATE

7.10.2001 Doplněn lůžkový vůz ČD řady WLABmee

21.10.2001 Doplněny barevné mutace vozů řad Amee, Bmee a BDmeer ŽSR, dále v sekci lokomotivy přibyl motorový vůz řady 843 ČD a 812 ČD.

26.10.2001 Doplněny IC vozy ŽSR - vozy řad ARheer, WRReer, BDseer, Apee. Z vozů ČD pak WLABmee, prototyp vozu Bee.

4.11.2001 Doplněny motorové vozy řady 854 a jídelní vůz WRRm v provedení ČD, ČSD, ŽSR. Upraven vůz WRRm 017.

1.12.2001 Do sekce lokomotivy doplněn přípojný vůz řady 043 a řídící vůz řady 943.

9.122001 Doplněny vozy ČD řad Ampz, Bmz, WRRmz.

28.12.2001 Doplněny lokomotivy ČD řad 742 a 743, a lokomotivy OKD řady 740.

9.1.2002 Přidán nákladní vůz ČD řady Rils, jídelní vůz ČD řady BRm. Upraveno a doplněno: motorový vůz řady 843, vozy řad BDmee a BDmeer.

27.1.2002 Přidány lokomotivy ČD a ŽSR řad 750, 753, 754.

3.2.2002 Přidány lokomotivy ČD a vlečkových dopravců řad 770, 771.

1.4.2002 Přidán motorový vůz řady 842.